Sad konačno znamo ko je tetka Lidija

Ta autoritarna, hladnokrvna i fundamentalno hrišćanski nastrojena gospođa od čije surovosti i zagriženosti za božijom voljom te podilazi jeza imala je život pre života u Gileadu. Trebalo je da prođu tri proklete sezone da bismo konačno imali mali i više nego dovoljan uvid u život tetke Lidije pre nego što je svet otišao bestraga. Nimalo iznenađujuće Lidija pre i posle se ne razlikuje preterano, ona je samo unapređena verzije sebe u teokratskom režimu koji joj je dao krila da svoja ubeđenja sprovodi u delo.

Glumica En Daud je još prošle godine dala malu naznaku ko je zapravo bila tetka Lidija pre Gileada u toku intervjua sa Setom Mejersom.

Pitala sam kreatora serije Brusa Milera – ko je zapravo ona? Rekao mi je da je zamislim kao učiteljicu jer ono što ona sprovodi u Gileadu mora da bude zasnovano na autoritetu. A, učitelji to treba da imaju“.

I bi učiteljica. Tetka Lidija je pre Gileada bila učiteljca velikog srca čija su vrata bila otvorena samo za decu. Čak joj se i dečak u osmoj epizodi koji otkriva pozadinsku priču o zlokobnoj ženi od milošte obraća sa “tetka Lidija”. Pre vrlog novog sveta citirala je Bibliju i u skladu sa životnom mantrom koju propagira – intimni čin služi samo reprodukovanju,  maskirala je seksualnu represiju koja je nastala kao frustracija nakon propalog braka.

Foto: Hulu

Seksualnu tenziju i želje prekriva lažnom skromnošću i zavišću prema ženama koje imaju decu, ali su zaposlene i svoj život ne formiraju isključivo prema detetu.

Kako bi stavili u kontekst pogodnosti lika tetke Lidije u svetu pre i posle Gileada, njena okrutnost i mržnja prema sebi je namazana bojama brige i želje da pomogne društvu. U odnosu sa dečakom Rajanom i majkom Noel, koja jedva sklapa kraj sa krajem, na dar bliskosti i dobronamernog saveta uzvraća kao razjarena zmija.

U osmoj epizodi treće sezone Noel savetuje Lidiju da ne bi bilo loše da se viđa sa drugim muškarcima i da nađe nekog kome će datu tu silnu ljubav koju ima u sebi. I posle prvobitnog negodovanja izabrala je direktora škole jer dele vrlo slične poglede na svet, između ostalog hrišćanske norme i vrednosti.

Foto: Hulu

Kad kola krenu nizbrdo nakon novogodišnje noći i Lidija pokaže svoju ljudsku stranu ličnosti i želju za intimnošću, nailazi na zid. Bes, kao i što smo do sada videli, iskaljuje na pogrešnom mestu. Noel prijavljuje za nebrigu prema sinu, razarajući dom i maloletnika ubacuje u sistem hraniteljskih porodica.

I bi tetka Lidija. Žena u maslinastoj uniformi koja majke odvaja od dece, mališane preusmerava porodicama koje vedre i oblače Gilead u ulozi hranitelja, a žene modelira po božijoj volji. Ta surova, hladnokrvna, fundamentalno hrišćanski nastrojena žena sve ih voli – majke, decu, porodice, ali ih voli zato što ne voli sebe. U strašnoj zebnji za društvo i broju rođene dece našla je rupu koju može da popunjava svojim nesrećnim i praznim životom.

Najčitanije

Pročitaj još